Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna Gminy Błonie.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-02-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lilia Kołodziejczyk, biblioteka.bubliczna@blonie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 725 47 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie, ul. Jana Pawła II 1b, 05-870 Błonie – Biblioteka główna. 

Lokalizacja: Siedziba Biblioteki głównej mieści się w 3 kondygnacyjnym budynku Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II 1b. Obok budynku dostępny jest od strony ul. Norwida parking w odległości ok. 20 m z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Przestrzeń: Do budynku prowadzi jedno wejście dla użytkowników. Do wejścia do budynku dla użytkowników prowadza dwa stopnie oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Główna recepcja dla budynku znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda posiadająca komunikaty głosowe przystosowana dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. W pomieszczeniach biblioteki nie ma progów w przejściach, zastosowano płaską powierzchnię, z korytarza dostęp do poszczególnych sal bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W wypożyczalni znajduje si 1035 pozycji książkowych z dużą czcionką dla osób słabowidzących. Karty biblioteczne nie posiadają opisu w alfabecie Braille’a.

Bariery: W pomieszczeniach biblioteki nie ma pętli indukcyjnych, nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących lub niedowidzących i niewidomych. Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia w Radzikowie.

Lokalizacja: Siedziba filii mieści się w jednokondygnacyjnym budynku świetlicy wiejskiej w Radzikowie. Przy budynku są miejsca parkingowe. Do pomieszczenia biblioteki prowadzą dwa schodki, bez możliwości podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Przestrzeń: Pomieszczenie biblioteki nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (zbyt małe przestrzenie pomiędzy regałami, stolikami dla wózków inwalidzkich). Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Bariery: W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia w Bieniewicach 

Lokalizacja: Siedziba filii mieści się w budynku szkoły podstawowej w Bieniewicach. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie szkoły. Do budynku prowadzi jedno wejście z jednym schodkiem oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Do pomieszczenia filii znajdującej się na I piętrze prowadzą schody bez możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim lub wózkiem dziecięcym.

Przestrzeń: W pomieszczeniu filii bibliotecznej brak miejsca dla wózków inwalidzkich. Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

Bariery: W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia w Górnej Wsi

Lokalizacja: Filia mieści się w budynku OSP w Górnej Wsi. Jest to budynek jednokondygnacyjny do którego prowadzą 2 wejścia od strony ulicy. Wejścia do budynku dla użytkowników jest z poziomu powierzchni gruntu z progiem. Przy budynku znajduje się parking, na którym przewidziane jest miejsce dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym i pionowym.

Przestrzeń: Punkt obsługi użytkowników znajduje się po lewej stronie w holu głównym. Budynek architektonicznie nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, o kulach. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Filia w Passie

Lokalizacja: Filia mieści się w bloku mieszkalnym na piętrze. Wejścia do budynku dla użytkowników jest z poziomu powierzchni gruntu z progiem. Przy budynku znajduje się parking, na którym przewidziane jest miejsce dla osób niepełnosprawnych z oznaczeniem poziomym i pionowym.

Przestrzeń: Budynek ani pomieszczenia biblioteczne architektonicznie nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, o kulach. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.